Zásady ochrany osobních údajů

Dodržování příslušných předpisů

1.1 Naše zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány a navrženy tak, aby vyhovovaly nejpřísnějším normám v oblasti ochrany údajů, jako je nejnovější evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR; Nařízení EU 2016/679 platné od 25. 5. 2018).

Osobní údaje neshromažďujeme od návštěvníků
2.1 Pro návštěvu našich webových stránek nebudete muset zveřejňovat žádné osobní údaje. O vaší návštěvě uchováváme pouze anonymní a nespecifické údaje, jako je váš poskytovatel internetových služeb, web, ze kterého jste k nám byli odkázáni, nebo název požadovaného datového souboru. Aby bylo možné anonymní údaje shromažďovat, mohou být použity soubory Cookie.

Uchovávání a zpracování osobních údajů
3.1 Abychom mohli zpracovat vaši objednávku, potřebujeme shromáždit a dočasně ukládat některé osobní údaje, jako jsou: jméno, kontaktní údaje, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo pasu a dodací adresa, je-li to relevantní. Shromažďujeme, ale neukládáme platební informace, jako jsou údaje o kreditní kartě, které jsou okamžitě a bezpečně převedeny na našeho poskytovatele plateb.
3.2 Je-li nákup placený přes poskytovatele plateb třetí strany, který jedná jako společný správce údajů, souhlasíte s jeho smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. Příkladem takových poskytovatelů jsou Klarna a PayPal.
3.3 Osobní údaje shromažďujeme výhradně za účelem dodání produktu nebo služby, které jste zakoupili, nebo zlepšení uživatelské zkušenosti na našich stránkách, jakož i za účelem dodržování švédského a evropského práva. Můžeme vás kontaktovat ohledně vaší rezervace u nás, například abychom získali další potřebné informace, sdělili vám změny nebo nabídky související s vaším nákupem nebo vás požádali o zpětnou vazbu týkající se vašich zkušeností s námi.
3.4 Nikdy nebudeme vaše údaje sdílet se třetími stranami pro jiné účely, než jak je to uvedeno v bodě 3.3. Pro zopakování, uchováváme nebo sdílíme údaje se třetími stranami pouze za následujících okolností:
3.4.1 Jsou-li osobní údaje potřebné k potvrzení, doručení nebo komunikaci s vámi ohledně objednávky;
3.4.2 Jsou-li údaje o platbě potřebné k dokončení nákupu;
3.4.3 Požaduje-li to od nás kterýkoli příslušný orgán, jako je evropský inspektor ochrany údajů nebo švédský zákon;
3.4.4 Jsou-li osobní údaje potřebné pro další porozumění a vylepšení vaší činnosti na našich stránkách;
3.4.5 Pokud vyjádříte přání obdržet informace o našich službách.
3.5 V každém případě vyjadřujeme svůj závazek vyvíjet, provádět a udržovat adekvátní technická a organizační bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti vašich údajů v souladu se zákony na ochranu dat. Tato opatření zaručují přiměřenou úroveň zabezpečení s přihlédnutím k platným průmyslovým normám a povinným bezpečnostním požadavkům.
3.6 Zajišťujeme, aby všechny strany, s nimiž musí být vaše údaje sdíleny, měly s námi uzavřenou smlouvu o ochraně osobních údajů, podle které jsou povinni dodržovat nejpřísnější normy týkající se ochrany údajů, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
3.7 Máte právo požadovat úplné informace o svých osobních údajích, které v současné době uchováváme v našich systémech.
3.8 Máte právo požadovat úplné vymazání svých údajů, a to s výjimkou případů, kdy platí podmínky v bodech 3.4.1, 3.4.2 a 3.4.3.
3.9 Podle švédského účetního práva jsme povinni uchovávat veškeré informace týkající se nákupu po dobu až osmi let, po které se z našich systémů automaticky odstraní.

Data jako prostředek ke zlepšení vašich zkušeností
4.1 S cílem zlepšit spokojenost zákazníků při používání našich stránek můžeme na našich stránkách shromažďovat a dočasně uchovávat vaši IP adresu a další anonymní, nespecifické údaje o vaší návštěvě, jako je například internetový prohlížeč a obecné chování na našich stránkách. Tato data jsou uchovávána a zpracovávána v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) výhradně za účelem zlepšení vašich zkušeností s námi.
4.2 Naše webové stránky používají Google Analytics, webový nástroj společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá soubory Cookie, které jsou dočasně uloženy ve vašem počítači za účelem analýzy používání našich webových stránek. Informace o využívání našich webových stránek, shromážděné prostřednictvím souborů Cookie, jsou šifrovány, přeneseny a uchovány na serveru společnosti Google v USA. Pokud na našich webech aktivujete anonymizaci IP adresy, společnost Google uloží zkrácenou verzi vaší IP adresy v Evropské unii nebo v jiných členských státech této dohody. Na této webové stránce je aktivní anonymizace IP adresy. Společnost Google tyto informace použije k analýze vašeho používání těchto webových stránek, aby mohla poskytnout přehled o činnosti na těchto webových stránkách. Adresa IP shromážděná službou Google Analytics nebude připojena k jiným datům od společnosti Google. Změnou předvoleb ve webovém prohlížeči můžete používání souborů Cookie odmítnout, ale vezměte prosím na vědomí, že nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek. Veškeré údaje sdílené se společností Google jsou rovněž chráněny obecným nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a smlouvou ke zpracování dat mezi společnostmi Ticmate a Google, ve které společnost Ticmate stanovuje, jak jsou data společností Google zpracovávána. 4.3 Na našich webových stránkách používáme sociální pluginy pro sociální sítě jako Facebook, Google+ a Twitter. Tyto služby nabízejí společnosti Facebook Inc., Google Inc. a Twitter Inc. Síť Facebook provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). 4.3.1 Přehled pluginů sítě Facebook a informace o tom, jak vypadají, najdete zde: http://developers.facebook.com/plugins . Síť Google+ provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
4.3.2 Přehled pluginů sítě Google+ naleznete zde: https://developers.google.com/+/plugins. Síť Twitter provozuje společnost Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. 4.3.3 Přehled pluginů sítě Twitter a informace o tom, jak vypadají, najdete zde: https://twitter.com/about/resources/buttons . 4.4 Jste-li přihlášeni na sociální síť, mohou poskytovatelé sociálních sítí propojit návštěvu webové stránky s vaším profilem na síti Facebook, Google+ nebo Twitter. Používáte-li pluginy, jako je například tlačítko „To se mi líbí“ (Facebook), informace budou odeslány na server poskytovatele a uloženy také tam. Informace budou zobrazeny ve vaší sociální síti a zobrazí se vašim kontaktům. Přečtěte si více o účelu a objemu shromažďování a používání údajů prostřednictvím těchto poskytovatelů a o vašich právech a možnostech chránit své soukromí změnou předvoleb v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatelů.

Marketing
5.1 Zasílat vám relevantní marketingové materiály nebo nabízet jakékoli naše služby, které nutně nesouvisejí s vaší poslední rezervací, budeme pouze s vaším výslovným svolením.
5.2 Můžete se přihlásit k odběru zpravodaje a dalších marketingových kanálů tak, že tuto možnost aktivně zvolíte při zadávání objednávky na našich stránkách, nebo zadáním vaší e-mailové adresy do pole „přihlásit se k odběru novinek“.
5.3 Máte právo svůj souhlas s přijímáním marketingových materiálů kdykoli odvolat. Za tímto účelem nás kontaktujte na e-mailové adrese  dataprivacy@ticmate.com či prostřednictvím telefonního čísla na našich webových stránkách nebo klikněte na odkaz „odhlásit se“ v některém z našich zpravodajů.

Jazyk
6.1 V případě nesrovnalostí mezi anglickou a jinou verzí tohoto dokumentu je rozhodující anglická verze.